Choď na obsah Choď na menu
 


Planéty

2. 4. 2008
VÝZNAM PLANÉT
 
SLNKO
Život, bytie, stred, srdce, životodárna sila, vôľa, duch, vedomie, sebaurčenie, činorodosť, sebauplatnenie, dôležitosť, individualita, ego, otec, manžel.
Pozitívne:
vnútorná energia a jej rozvíjanie, odolnosť, cieľavedomosť, schopnosť koncentrácie, tvorivá sila, ctižiadosť, schopnosť nadchnúť sa, veľkorysosť, vrúcnosť, sebaistota, zodpovednosť, ušľachtilosť.
Negatívne:
egoizmus, domýšľavosť, arogancia, nezodpovednosť, narušené otcovské city, samoľúbosť, namyslenosť, despotický egocentrizmus, vystatovačnosť, túžba po nadvláde, sklony k násiliu, tvrdohlavosť.
MESIAC
Bezpečie, duša, citové reakcie, podvedomie, inštinkty, rodina, pasivita, minulosť, obetavosť, súcit, emócie, domov, dôvernosť, matka, manželka.
Pozitívne:
ochota prispôsobiť sa, spontánnosť, duševná prístupnosť, citová účasť, jemnosť, senzibilita, vernosť, láska k rodine, materské inštinkty, zmysel pre krásu, vnímavosť, fantázia.
Negatívne:
strach z neznáma, náladovosť, duševná slabosť, bezmocné podriaďovanie sa, nesamostatnosť, precitlivelosť, vzťahovačnosť, zmátenosť, narušené materské city, ovplyvniteľnosť.
MERKÚR
Myslenie, komunikácia, vyjadrovanie, rozum, názor, vnímanie, učenie, intelekt, šikovnosť, mentalita, myseľ, hlas, myšlienkové pochody, analýza, cestovanie.
Pozitívne:
túžba po vedomostach, schopnosť komunikácie, intelektuálna činorodosť, racionálne myslenie, kombinačné schopnosti, duchaplnosť, diplomacia, pohotovosť.
Negatívne:
nepokoj, nervozita, nedostatok citu, rozpoltenosť, nespokojnosť, pokrytectvo, rafinované zločiny, faloš, bezočivosť, indiskrétnosť.
VENUŠA
Láska, príťažlivosť, citlivosť, krása, harmónia, túžba po vzťahu, estetika, zmyselnosť, umenie, pokoj, mier, vyrovnanosť.
Pozitívne:
zmysel pre krásu a umenie, jemnocit, takt, optimizmus, elegancia, dokonalé spoločenské vystupovanie, šarm, filozofické a literárne nadanie, vášnivé city, snaha prispôsobiť sa patrnerovi, schopnosť nadväzovať priateľstvá.
Negatívne:
slabosť, povrchnosť, netaktnosť, ľahkomyselnosť, nestriedmosť, samoľúbosť, pôžitkárstvo, koketnosť, zvrhlosť, prostitúcia, povrchné vzťahy. 
MARS
Energia, chcenie, vlastnícky pud, impulzivita, sila, boj, útok, obrana, podnet, vášnivosť, túžba, dobývanie, získavanie.
Pozitívne:
vôľa, úsilie, prekonávanie zábran, ignorovanie prekážok, viera vo vlastné sily, podnikavosť, húževnatosť, usilovnosť, odvaha, statočnosť, túžba po uplatnení, bojovnosť, temperament, sebadôvera, iniciatíva.
Negatívne:
bezohľadnosť, násilie, nenásytnosť, túžba po moci, nenávisť, zlosť, zúrivosť, hádavosť, vyzývavosť, surovosť, podráždenosť, neústupčivosť, unáhlenosť, brutalita, deštrukcia.
JUPITER
Duchovno, úsudok, etika, právo, presvedčenie, viera, pochopenie, tolerancia, filozofia, morálne hodnoty, optimizmus, nadšenie, bohatstvo, cestovanie, dobrá vôľa, cestovanie, rast.
Pozitívne:
čestnosť, neochvejná viera v úspech, šľachetnosť, dobrota, veľkodušnosť, radosť zo života, túžba po poznaní, pravdymilovnosť, úprimnosť, zmysel pre súvislosť, sila presvedčenia, ohľaduplnosť, chápavosť.
Negatívne:
nestriedmosť, ignorovanie princípov, sebapreceňovanie, nerozumnosť, vystatovačnosť, frázovitosť, dogmatizmus, bezzásadovosť, predstieraná statočnosť, povýšenosť, pôžitkárstvo.
SATURN
Skúška, obmedzenie, spomalenie, lekcia, učenie, strach, disciplína, sila okolností, hranice, prekážky, koncentrácia, zábrany, pochybnosti, potláčanie, autorita, čas, úloha.
Pozitívne:
cieľavedomosť, pevné zásady, opatrnosť, vytrvalosť, sebaovládanie, vážnosť, koncentrácia, meditácia, dôkladnosť, odstup, hlboké pochopenie bez súcitu, umiernenosť, sebadisciplína, individualizácia, vyhýbanie sa spoločnosti, uchovanie si vlastnej osobitosti, meditácia.
Negatívne:
utiahnutosť a čudáctvo, zaťatosť, provokatívne chladný odstup, uzavretosť, nepriateľská odlúčenosť od sveta, tvrdosť, osamelosť, zatrpknutosť.
URÁN
Poznanie, budúcnosť, reforma, iracionalita, inšpirácia, originalita, nezávislosť, rozvíjanie energie, jedinečnosť, otvorenosť, nevypočitateľnosť, vzbura, voľba, veda, pravda, sloboda, rozvoj.
Pozitívne:
schopnosť rýchleho rozhodovania, silná vôľa, schopnosť meniť zaužívané, schopnosť iracionálneho poznania, geniálne riešenie problémov, všestrannosť, nadanie pre modernú techniku, duševná nezávislosť, psychologické nadanie, bleskové reakcie obrovskej údernej sily.
Negatívne:
zúrivosť, fanatická nenávisť, nespútané, eruptívne vybíjanie nahromadenej energie, nečakaná, brutálna sila, záchvaty zlosti, bezohľadné odmietanie, surová arogancia, utopické ideály, fixné idey, výstrednosť, odpor ku konvenciám, anarchia, zmeny, nepokoj, vzbura proti vyššej moci, samovražda.
NEPTÚN
Intuícia, tajomno, imaginácia, mystika, fantázia, senzibilita, obeť, jasnozrivosť, zmätok, nejasnosť, sebaklam, zjednotenie, osvietenie, útek, ľútosť, pokora, hypnóza, šialenstvo, rozklad.
Pozitívne:
schopnosť vcítiť sa do iných, neobyčajné myšlienky a predstavy, poznanie podstaty života, tvorivá fantázia, zmysel pre mystiku, obetavosť, oddanosť, zraniteľnosť, vznešené city, sebaobetovanie, splynutie s patrnerom, súcit, zvýšená senzibilita, bohatý duševný život.
Negatívne:
ilúzie, zmätené pocity, úplná pasivita, neistota, nerozhodnosť, zrada, podriadenosť, sklon k narkománii, precitlivelosť na bolesť, chorobná fantázia, ľahká ovplyvniteľnosť, absurdné ilúzie, únik z reality, útek do izolácie alebo stavu omámenia, podvod, dvojaký život.
PLUTO
Sila, osud, regenerácia, masa, násilie, moc, posadnutosť, skryté príčiny, tajomstvo, transformácia, smrť, hĺbka, znovuzrodenie, eliminácia, tabu, nátlak, sexualita.
Pozitívne:
magnetizmus, charizma, obrovská vnútorná sila, genialita, nespútanosť, smrteľná odvaha, príťažlivosť, tajomnosť, zmyselnosť, vnútorná pravda, manipulácia, zmena, ovplyvňovanie más.
Negatívne:
ničenie, bezohľadné premeny, fanatizmus, rozpoltenosť, deštrukcia, násilné činy, neprístupnosť, hrubá, explozívna sila.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.